Загрузка...

BAS Документообіг КОРП

Для управління бізнес-процесами

За допомогою рішення BAS Документообіг КОРП для України можливо автоматизувати всі бізнес процеси,  в яких  реалізовано управління документацією підприємстві. Це програмне забезпечення не має галузевої належності та може успішно використовуватися  в організаціях та підприємствах будь-якої  галузі та форми власності. Автоматизація документообігу відбувається на законодавчому рівні, враховуючи всі постанови, які регламентують документообіг в Україні:

Функціональні можливості програми.
Функціональні можливості програми у повному обсязі описані у відповідних довідниках та інструкція, в таблиці наведені основні можливості для ознайомлення замовника з функціоналом.

Робота з документами

BAS Документообіг КОРП дозволяє працювати з документами будь-яких видів і типів. Кожен документ має обліково-реєстраційну картку,  реквізити якої відповідають "Інструкції з діловодства №1153 від 17.10.1997", постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади".

Робота з вхідними документами та зверненнями громадянами

BAS Документообіг КОРП дозволяє вести облік і реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції. При цьому здійснюється автоматична генерація наскрізних реєстраційних номерів по складним правилам.
Реєстрація документів проводиться відповідно до державних стандартів, типовими інструкціями і традиціями вітчизняного діловодства.
Реєстрація документа супроводжується наступними процесами:

 • облік документів, що надійшли, друк штрих-кодів і реєстраційних штампів;
 • автоматизація процедури розгляду документів і подальшої постановки на контроль;
 • оповіщення виконавців;
 • підтримка регламентованих термінів виконання документів;
 • формування справ, передача закритих справ на архівне зберігання або знищення;
 • подальше формування звітів по надходженню і виконання документів, за простроченими документами.

Робота з договорами

В BAS Документообіг КОРП автоматизований повний життєвий цикл договірних документів:

 • підготовка проекту договору;
 • узгодження проекту договору, як зовнішнє, так і внутрішнє;
 • облік всіх пов'язаних з договором документів, наприклад, акти, додаткові угоди;
 • облік і контроль термінів дії договорів;
 • автоматичне продовження строків дії за правилами, зазначеним в договорі;
 • багатовалютний облік сум договорів;
 • облік і контроль виконання фінансових зобов'язань за договором;
 • контроль наявності супровідних документів за договором, наприклад, рахунок-фактура;
 • контроль повернення переданих примірників документів за договором;
 • розірвання договору.

Для аналізу договірної роботи передбачені такі звіти, як "Список укладених договорів", "Договори з закінчуються терміни дії", "Супровідні документи за договором", "Динаміка кількості укладених договорів", "Динаміка сум укладених договорів", "розірвати договір".

Електронна пошта, сканування

В " BAS Документообіг КОРП для України" передбачена можливість завантаження вхідних, вихідних, внутрішніх документів і файлів зі сканерів будь-яких типів, що підтримують інтерфейс TWAIN. Сканування здійснюється в формати jpg, pdf і tif, в тому числі і багатосторінковий.
Підтримується потокове сканування з автоматичним розпізнаванням штрихкодів документів і формування багатосторінкових tif або pdf файлів.
Передбачено автоматичне розпізнавання відсканованих зображень і повнотекстовий пошук по розпізнаних документів.
Електронна пошта
Будь-який документ або файл "Документообігу 8 КОРП для України" можна надіслати електронною поштою безпосередньо з програми. Передбачена також завантаження вхідних і внутрішніх документів з електронної пошти. При використанні ЕЦП можна відправляти і приймати підписані і зашифровані файли.

Шаблони документів та файлів, штрих кодування

В " BAS Документообіг КОРП для України" користувачі можуть налаштовувати і використовувати шаблони файлів і документів, які заповнюються автоматично за попередніми налаштуваннями. При створенні нового файлу з шаблону поля шаблону автоматично заповнюються обліковими даними, наприклад, найменування, автор, дата створення, сума договору, реквізити контрагента.
В " BAS Документообіг КОРП для України" всім документам можливо автоматично присвоювати штрихкод, за різними настроюваннями. Штрих-коди використовуються для швидкого пошуку облікових карток документів і для автоматичного прикріплення файлів до документів при потоковому скануванні.

Автоматизація бізнес процесів

У програмі «BAS Документообіг КОРП для України» колективна робота з документами реалізована за допомогою стандартизованих бізнес-процесів:
Розгляд: документ потрапляє на розгляд до керівника і з його резолюцією повертається до автора документа. При цьому безпосередньо в процесі розгляду посадова особа може винести текстову резолюцію або відправити документ на виконання або ознайомлення.
Виконання: документ передається на виконання всім користувачам за списком і контролеру для дотримання виконавської дисципліни. Один з користувачів може бути призначений відповідальним виконавцем.
Узгодження: прикладені до такого бізнес-процесу документи потрапляють на узгодження зазначеним респондентам і потім повертаються до автора цього бізнес-процесу для ознайомлення з результатами узгодження або відправки на повторне погодження. В " BAS Документообіг КОРП для України" підтримуються різні варіанти узгодження: паралельне, послідовне, змішане (паралельне і послідовне), в тому числі і з урахуванням умов маршрутизації, що дозволяє гнучко налаштувати будь який процес відповідно до особливостей підприємства.
Затвердження: документ потрапляє на затвердження до відповідальної особи і повертається до автора документа для ознайомлення з результатом затвердження.
Реєстрація: документ потрапляє до відповідальної особи (діловода) для присвоєння реєстраційного номера, постановки печатки організації і відправки кореспонденту.
Ознайомлення: за допомогою цього бізнес-процесу потрібний документ розсилається всім користувачам за списком для ознайомлення.
Доручення: за допомогою цього бізнес-процесу можна видавати доручення співробітникам і перевіряти їх виконання (в поточній версії процес реалізується як процес Виконання).
Оброблення вхідного документа: цей бізнес-процес автоматизує повний цикл обробки вхідного документа - розгляд, виконання, списання в справу.
Оброблення вихідного документа: цей бізнес-процес автоматизує повний цикл створення вихідного документа - погодження, затвердження, реєстрація.
Передбачена рольова адресація.

Облік робочого часу

У програмі «BAS Документообіг КОРП для України» реалізовано повноцінний облік робочого часу, хронометраж виконання завдань та підготування звітності щодо зайнятості

Ведення нарад та протоколів

Розроблення Протоколу заходу передбачає всі процеси:

 • створення робочої групи;
 • розсилку запрошення на нараду;
 • запит на надання необхідних документів;
 • ознайомлення з наданими документами;
 • ведення протоколу;
 • облік присутніх;
 • реєстрація рішень;
 • автоматичне формування завдань за протоколом та їх контроль.

Управління проектами

В BAS Документообіг КОРП для України реалізовано методики управління проектами, що дозволяє:

 •  планувати проекти, включаючи розроблення діаграм Ганта, здійснювати календарно-мережове планування і т.ін.;
 • здійснювати план-фактний аналіз виконаних завдань;
 • прив’язувати документи до проектів і вести їх облік в такому розрізі;
 • готувати звіти по проектам, їх статусам і т.ін. 

Ціна та склад робіт за посиланням