Загрузка...

Аудит ІТ Безпеки

Аудит інформаційної безпеки (ІБ) - незалежна оцінка поточного стану системи інформаційної безпеки, що встановлює рівень її відповідності певним критеріям, і надання результатів у вигляді рекомендацій. Аудит ІБ дозволяє отримати найбільш повну та об'єктивну оцінку захищеності інформаційної системи (ІС), локалізувати наявні проблеми і розробити ефективну програму побудови системи забезпечення ІБ організації. В рамках аудиту ІБ або окремим проектом може бути проведений тест на проникнення, що дозволяє перевірити здатність ІС компанії протистояти спробам проникнення в мережу і неправомірного впливу на інформацію.

Ми проводимо Експертний аудит інформаційної безпеки

В ході аудиту, наші експерти, на основі свого досвіду виявлять недоліки існуючої інформаційної системи. Метою даного аудиту є оцінка безпеки ІС і надання замовнику рекомендацій щодо підвищення захищеності системи.

Завдання аудиту:

  • Аналіз поточних заходів і політик забезпечення ІБ
  • Аудит структури ІС компанії
  • Аналіз існуючих ризиків
  • Формування рекомендацій на підставі аналізу існуючої ІС
  • Участь в навчанні користувачів основам інформаційної безпеки

Етапи проведення аудиту ІБ:

  • Аудит ІС
  • Аналіз даних аудиту
  • Перелік рекомендацій щодо приведення ІС підприємства у відповідність вимогам і нормам інформаційної безпеки